4ο AegeanDocs - Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Ντοκιμαντέρ AegeanDocs

SOMETHING ABOUT LIFE (30 min), D: Nebojša Slijepčević, P: Vanja Jambrović, Croatia
At the last house of a small village in Slavonia there are eight underaged girls living together. With a help of caregivers they are trying to change their lives. Growing up together, taking care of the household and managing the estate. This experience is still very hard for 14-year old Ivana, who is struggling to adapt to the new environment. She is yet to learn to accept the past for what it was and to live for the future.

Στο τελευτάιο σπίτι ενός μικρού χωριού στη Σλαβόνια, υπάρχουν 8 ανήλικα κορίτσια που ζουν μαζί. Με τη βοήθεια κοινωνικών λειτουργών προσπαθούν να αλλάξουν τις ζωές τους. Μεγαλώνοντας μαζί, φροντίζοντας το σπιτικό τους και δουλεύοντας στο κτήμα. Αυτή η εμπειρία είναι ακόμη σκληρή για τη 14χρονη Ιβάνα, που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Ακόμη δεν έχει μάθει να αποδέχεται το παρελθόν για αυτό που ήταν και να ζει για το μέλλον.
 
                                        Trailer