Άσκηση επί χάρτου Πράξης ΑΙΓΙΣ - Βίντεο χαιρετισμών

http://www.facebook.com/watch/?v=1224794671030454&t=3