Πρόγραμμα PHAROS4MPAs - Ολοκλήρωση των Συνοπτικών Εκθέσεων, για 7 θαλάσσιους τομείς

/dyn/userfiles/files/4 - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ spreads low.pdf

 

/dyn/userfiles/files/5 - ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ spreads low.pdf

 

/dyn/userfiles/files/6-ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ spreads low.pdf

 

/dyn/userfiles/files/7 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ spreads low.pdf

 

/dyn/userfiles/files/8-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ spreads low.pdf

 

/dyn/userfiles/files/9 - ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ spreads low.pdf

 

/dyn/userfiles/files/10-ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ spreads low.pdf