Διοικητικό Συμβούλιο

Με την υπ. αριθμ. 4388 /24-10-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, με πενταετή θητεία, ως ακολούθως:

  1. Χριστιάνα Καλογήρου του Δούκα, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Οικονομολόγος, ως Πρόεδρο.
  2. Νικόλαος Κατρακάζος του Φωτίου, Τουριστικός Πράκτορας,  Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρύσανθο Αργυρίου του Ιωάννη, Δημόσιος Υπάλληλος, Αντιπεριφερειάρχη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.       
  3. Θεόδωρος Βαλσαμίδης του Σπυρίδωνα, Ηλ/γο Μηχανικός, Δημ. Υπάλληλος της Α.Δ. Αιγαίου,  Αντιπεριφερειάρχης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο με αναπληρωτή τον Παντελή Μπουγδάνο του Γεωργίου, Οικονομολόγος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
  4. Αθανάσιος Γιακαλής του Παναγιώτη, Ιατρός, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος προερχόμενος από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γανιάρη του Παύλου, Κτηνίατρος, Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο προερχόμενο από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό.
  5. Γεώργιος Κυριαζής του Αντωνίου, Έμπορος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμου, εκπρόσωπος εργοδοτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φλωρούς του Ιωάννη, ασφαλιστικός πράκτορας, Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σάμου.
  6. Αριστοτέλης Σταμούλας του Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του Τ.Ε.Ε., εκπρόσωπος εργοδοτικών οργανώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρύσανθο Μάντζαρη του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του Τ.Ε.Ε.
  7. Νικόλαος Χρυσάφης του Ιωάννη, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αλεξίου του Μιχαήλ, υπάλληλο του Δήμου Λέσβου, Αντιπρόεδρος της Ε.Γ του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου της ΑΔΕΔΥ.
  8. Γεώργιος Σπανέλλης του Στυλιανού, Πολιτικός Μηχανικός, Δημ. Υπάλληλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αφροδίτη Κουρογένη του Παναγιώτη, Δημ. Υπάλληλος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
  9. Μαριάνθη Σβιντερίκου του Ιωάννη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Έφη Ελευθερίου του Γεωργίου,  Δημ. Υπάλληλος, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου