Διοικητικό Συμβούλιο

Με την υπ. αριθμ. 4388 / 24-10-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, με πενταετή θητεία, ως ακολούθως:

  1. Χριστιάνα Καλογήρου του Δούκα, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου,, Οικονομολόγος, ως Πρόεδρο.
  2. Νικόλαος Κατρακάζος του Φωτίου, Τουριστικός Πράκτορας,  Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρύσανθο Αργυρίου του Ιωάννη, Δημόσιος Υπάλληλος, Αντιπεριφερειάρχη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.       
  3. ΘεόδωροςΒαλσαμίδης του Σπυρίδωνα, Ηλ/γο Μηχανικό, Δημ. Υπάλληλο της Α.Δ. Αιγαίου,  Αντιπεριφερειάρχη, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο με αναπληρωτή τον Παντελή Μπουγδάνο του Γεωργίου, Οικονομολόγο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
  4. Αθανάσιος Γιακαλής του Παναγιώτη, Ιατρό, Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο προερχόμενο από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γανιάρητου Παύλου, Κτηνίατρο, Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο προερχόμενο από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό.
  5. Γεώργιος Κυριαζής του Αντωνίου,  Έμπορος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμου, εκπρόσωπος εργοδοτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φλωρούς του Ιωάννη, ασφαλιστικό πράκτορα, Α’ Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Επιμελητηρίου Σάμου.
  6. ΑριστοτέληςΣταμούλας του Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του Τ.Ε.Ε., εκπρόσωπος εργοδοτικών οργανώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρύσανθο Μάντζαρη του Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του Τ.Ε.Ε.
  7. Νικόλαος Χρυσάφηςτου Ιωάννη, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αλεξίου του Μιχαήλ, υπάλληλο του Δήμου Λέσβου, Αντιπρόεδρο της Ε.Γ του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου της ΑΔΕΔΥ.
  8. Γεώργιος Σπανέλλης του Στυλιανού, Πολιτικός Μηχανικός, Δημ. Υπάλληλο, Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αφροδίτη Κουρογένη του Παναγιώτη, Δημ. Υπάλληλο, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
  9. ΜαριάνθηΣβιντερίκου του Ιωάννη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Έφη Ελευθερίου του Γεωργίου,  Δημ. Υπάλληλο, Διευθύντρια της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου