Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21 Μάρτ
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ Οργάνωση συστήματος χορήγησης σήματος ταυτοποιημένης αυθεντικότητας προέλευσης Βορείου Αιγαίου (5.2.2) & Κωδικοποίηση ιχνηλασιμότητας τοπικών αυθεντικών προϊόντων Β. Αιγαίου για δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας (5.2.3)

Διαβάστε περισσότερα
14 Νοέμβρ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα
14 Νοέμβρ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου (4.2.1) & Διαδραστική Πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση (5.2.1)

Διαβάστε περισσότερα
04 Οκτ
2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: Διοργάνωση της 2ης συνάντησης steering committee της πράξης PHAROS4MPAS του προγράμματος Interreg – MED 2014-2020 στη Χίο 16-18 Οκτωβρίου 2018. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα
21 Μάιος
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου (1.1.2), Μελέτη Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.1.1) και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων του Έργου (6.1.3)

Διαβάστε περισσότερα