Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

18 Ιούλ
2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου:Σύνταξη μέρους των δύο εκθέσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (National and regional report), σχετικά με τις πολιτικές που προτείνονται σε 6 τομείς που λαμβάνουν χώρα σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, επιμέλεια ολόκληρου του κειμένου και έλεγχος μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα
21 Μάρτ
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ Οργάνωση συστήματος χορήγησης σήματος ταυτοποιημένης αυθεντικότητας προέλευσης Βορείου Αιγαίου (5.2.2) & Κωδικοποίηση ιχνηλασιμότητας τοπικών αυθεντικών προϊόντων Β. Αιγαίου για δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας (5.2.3)

Διαβάστε περισσότερα
14 Νοέμβρ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα
14 Νοέμβρ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου (4.2.1) & Διαδραστική Πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση (5.2.1)

Διαβάστε περισσότερα