Τα νέα

23 Οκτ
2020

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Δαπάνες μετακίνησης και διανομής για τη συμμετοχή εκπροσώπω

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Δαπάνες μετακίνησης και διανομής για τη συμμετοχή εκπροσώπων στη Συνδυασμένη Διασυνοριακή Άσκηση επί Πεδίου στη Λευκωσία Κύπρου».

Διαβάστε περισσότερα
24 Σεπτ
2020

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βο

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» - Σειρήνες, της Πράξης ΑΙΓΙΣ Interreg Ελλάδα-Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα
24 Σεπτ
2020

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βο

Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Πομποδεκτες και Παρελκόμενα, της Πράξης ΑΙΓΙΣ Interreg Ελλάδα-Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα