Τα νέα

18 Ιούλ
2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου:Σύνταξη μέρους των δύο εκθέσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (National and regional report), σχετικά με τις πολιτικές που προτείνονται σε 6 τομείς που λαμβάνουν χώρα σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, επιμέλεια ολόκληρου του κειμένου και έλεγχος μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα
22 Μάιος
2019

Νερό Βρύσης ή Εμφιαλωμένο;

Η ποιότητα του νερού στη Λέσβο θεωρείται γενικώς καλή και επιπλέον ελέγχεται σε τακτική βάση από το πιστοποιημένο εργαστήριο της Περιφ. Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου, τόσο με φυσικοχημικές όσο και με μικροβιολογικές αναλύσεις.

Διαβάστε περισσότερα
21 Μάρτ
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ Οργάνωση συστήματος χορήγησης σήματος ταυτοποιημένης αυθεντικότητας προέλευσης Βορείου Αιγαίου (5.2.2) & Κωδικοποίηση ιχνηλασιμότητας τοπικών αυθεντικών προϊόντων Β. Αιγαίου για δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας (5.2.3)

Διαβάστε περισσότερα
15 Μάρτ
2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Πειραματική Εφαρμογή σε υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του PHAROS4MPAs-INTERREG MED

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου PHAROS4MPAs που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG MED 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα