Τα νέα

22 Μάιος
2019

Νερό Βρύσης ή Εμφιαλωμένο;

Η ποιότητα του νερού στη Λέσβο θεωρείται γενικώς καλή και επιπλέον ελέγχεται σε τακτική βάση από το πιστοποιημένο εργαστήριο της Περιφ. Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου, τόσο με φυσικοχημικές όσο και με μικροβιολογικές αναλύσεις.

Διαβάστε περισσότερα
21 Μάρτ
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ Οργάνωση συστήματος χορήγησης σήματος ταυτοποιημένης αυθεντικότητας προέλευσης Βορείου Αιγαίου (5.2.2) & Κωδικοποίηση ιχνηλασιμότητας τοπικών αυθεντικών προϊόντων Β. Αιγαίου για δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας (5.2.3)

Διαβάστε περισσότερα
15 Μάρτ
2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Πειραματική Εφαρμογή σε υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του PHAROS4MPAs-INTERREG MED

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου PHAROS4MPAs που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG MED 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα