Πιστοποίηση κατά ISO 14001

Το Περιφερειακό Ταμείο έχει πιστοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2009, από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό κατά ISO-14001: 2015. Το ISO 14001 είναι το μόνο διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου  ξεκίνησε το 2008 μια σειρά από περιβαλλοντικές δράσεις που συμπεριλαμβάνουν:

 • ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • ανακύκλωση μπαταριών
 • συγκέντρωση χαρτιού για ανακύκλωση
 • αλλαγή των ηλεκτρικών λαμπτήρων με ενεργειακές 


Επιπλέον, τέλη του 2008 ξεκίνησε σε συνεργασία με το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου τις διαδικασίες για την πιστοποίησή του σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 14001 και ΕΜΑS.

Το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης θα μας βοηθήσει στην αλλαγή νοοτροπίας σε μια πιο ορθολογική, πιο υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον. Με τις αλλαγές των διαδικασιών μας το Περιφερειακό Ταμείο γίνεται ο πρώτος δημόσιος φορέας (μετά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) στο Β. Αιγαίο και το πρώτο από τα 13 Περιφερειακά Ταμεία της χώρας, που εισαγάγει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελλάδα.

Στις ήδη υπάρχουσες δράσεις που αναφέρθηκαν αρχικά, προστίθενται στα πλαίσια του συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης και οι εξής:

 • Προμήθεια πιστοποιημένων οικολογικών απορρυπαντικών για αντικατάσταση των χημικών - Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ισχύουν οι οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 • Προμήθεια πιστοποιημένου μη-χλωριωμένου και ανακυκλωμένου χαρτιού για εκτυπωτές και φωτοτυπικά 
 • Ανακύκλωση των τόνερ των μελανιών σε εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα
 • Βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου 
 • Απόκτηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του κτιρίου


Τέλος, μέσα στους ευρύτερους στόχους μας είναι:

 • Το άνοιγμα της αγοράς οικολογικών προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο ώστε να μπορούν να υπάρξουν νέοι προμηθευτές που να δραστηριοποιηθούν.
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και στο καθένα από τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας
 • Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την δημιουργία άτυπου δικτύου περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.  
   
 • Πιστοποιητικό ISO 14001 2024
 • Περιβαλλοντική Πολιτική