Διοικητικό Συμβούλιο

Με την υπ. αριθμ. 7471/16-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, με πενταετή θητεία, ως ακολούθως:

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ως ακολούθως:

 

  1. Τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο.
  2. Την Αντωνέλλη Αναστασία του Προκοπίου, Ιδιωτική Υπάλληλος,  Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καλλία Δημήτριο του Νικολάου, με, Δικηγόρο, Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών, Αναπληρωματικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.       
  3. Τον Βλάττα  - Λαμπρινό Άγγελο του Αναστασίου, Εκπαιδευτικός, Άμισθος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητα τα αγροτικά θέματα ΠΕ Λήμνου, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Νύκτα του Παναγιώτη, Δικηγόρο, Αντιπεριφερειάρχης Προώθησης Προϊόντων, Αναπληρωματικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
  4. Τον Αδαμίδη Κωνσταντίνο του Στυλιανού, συνταξιούχο υπαλλήλου ΟΤΕ, Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο προερχόμενο από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κατσούλη Ιωάννη του Εμμανουήλ, Ιατρό Μαιευτήρα & Γυναικολόγο, Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο προερχόμενο από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό.
  5. Τον Μυρσινιά Ευάγγελο του Ιωάννη, Επιχειρηματία, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, εκπρόσωπο εργοδοτικών οργανώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτηράκη Κωνσταντίνο του Αθανασίου, Επιχειρηματία, Μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Λέσβου.
  6. Τον Φλωρούς Εμμανουήλ του Ιωάννη με, Ασφαλιστικό Σύμβουλο, Α’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Σάμου., εκπρόσωπο εργοδοτικών οργανώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καπλαντζή Ιωάννη του Κωνσταντίνου με, Έμπορο Ξυλίας, Β’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Σάμου.
  7. Τον Νικήτα Παναγιώτη του Ιωάννη, Εκπαιδευτικό Β’ Εκπαίδευσης, Πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΕΔΥ, εκπρόσωπο των εργατικών ενώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παμπουρτζή Πολυξένη του Γεωργίου, δικαστική υπάλληλο, Γραμματέα του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΕΔΥ.
  8. Τον Καλαϊτζή Ιωάννη του Μιχαήλ, Δημ. Υπάλληλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αρμενάκα Ειρήνη του Ευστρατίου, Δημ. Υπάλληλο, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου .
  9. Την Αγάλια Πολίτη Ειρήνη του Εμμανουήλ, Δημ. Υπάλληλο, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Λαγουτάρη Γεώργιο του Ιωάννη, Δημ. Υπάλληλο,  Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου.

 

Ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ του ΠΤΑ ορίζεται η κυρία  Αντωνέλλη Αναστασία του Προκοπίου.