Πιστοποίηση κατά EMAS

Το Περιφερειακό Ταμείο είναι εγγεγραμμένο από το 2009, στην Ελληνική Επιτροπή EMAS, για συμμετοχή στο ομώνυμο σύστημα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση                                                                                                                                                                                                  

Περιβαλλοντική Δήλωση 2009

Περιβαλλοντική Δήλωση 2010

Περιβαλλοντική Δήλωση 2011

Περιβαλλοντική Δήλωση 2012

Περιβαλλοντική Δήλωση 2013

Περιβαλλοντική Δήλωση 2014

Περιβαλλοντική Δήλωση 2015

Περιβαλλοντική Δήλωση 2016

Περιβαλλοντική Δήλωση 2017

Περιβαλλοντική Δήλωση 2018

Περιβαλλοντική Δήλωση 2019

Περιβαλλοντική Δήλωση_2020

Περιβαλλοντική Δήλωση_2021

Περιβαλλοντική Δήλωση_2022