Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

18 Ιούλ
2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου:Σύνταξη μέρους των δύο εκθέσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (National and regional report), σχετικά με τις πολιτικές που προτείνονται σε 6 τομείς που λαμβάνουν χώρα σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, επιμέλεια ολόκληρου του κειμένου και έλεγχος μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα