Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04 Οκτ
2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: Διοργάνωση της 2ης συνάντησης steering committee της πράξης PHAROS4MPAS του προγράμματος Interreg – MED 2014-2020 στη Χίο 16-18 Οκτωβρίου 2018. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα