Τα νέα

03 Απρ
2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Οργάνωση Εκδηλώσεων, Εκπόνηση Υλικού Ταυτότητας - Προβολής και Σχεδιασμός, Λειτουργία και Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των Τεχνικών Χαρακτηριστικών, που ενσωματώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

Διαβάστε περισσότερα