Τα νέα

21 Μάιος
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου (1.1.2), Μελέτη Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.1.1) και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων του Έργου (6.1.3)

Διαβάστε περισσότερα