Τα νέα

14 Νοέμβρ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα
14 Νοέμβρ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου (4.2.1) & Διαδραστική Πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση (5.2.1)

Διαβάστε περισσότερα