ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 εγκύκλιο ενημερώνουμε το κοινό ότι:

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όλους τους πολίτες χωρίς προγραμματισμένο ραντευού με την Υπηρεσία

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την Υπηρεσία

Εναλλακτικά η διεκπεραίωση των υποθέσεων θα γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22510-37737

Email: ptaba@praba.gr