Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βο

/dyn/userfiles/files/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_20PROC007369879(1).pdf