Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου "Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βο

/dyn/userfiles/files/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%97%CE%96%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_20PROC007369925(1).pdf