Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Δαπάνες μετακίνησης και διανομής για τη συμμετοχή εκπροσώπω

/dyn/userfiles/files/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85_20PROC007532150(1).pdf