ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την παροχή υπηρεσιών «Συνολική Διαχείριση του έργου FOR CLIMADAPT και ειδικότερα

για την παρακολούθηση και διαχείριση του Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου του έργου» , στο πλαίσιο του Προγράμματος /έργου «2G-MED09-117 - FOR CLIMADAPT» της Περιφέρειας Β. Αιγαίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, έως και την 04-01-2013  και ώρα 11:00 π.μ. τις προτάσεις τους στα γραφεία του Π.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου, Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη 81-100. 

Εδώ η Προκήρυξη