ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική και καλλιτεχνική εκδήλωση του προγράμματος “CLARINET: Communication of Local AuthoRities for IΝtegration in European Towns», που θα γίνουν στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή, την Παρασκευή 10-06-2022 και το Σάββατο 11-06-2022 αντίστοιχα, ώρα 11:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_-_ EVENT_PROGRAM