Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχή υπηρεσίας χρήσης σκάφους, φουσκωτού σκάφους, δυτών και υλικών στήριξης οργάνων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου - BEACHTECH" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREGV–AΕΛΛΑΔΑ–ΚΥΠΡΟΣ 2014–2020

/dyn/userfiles/files/23PROC012667234%20PROSKLHSH%20SKAFH.pdf