Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας «Υλοποίηση Παραδοτέου 2.2.2: "Διάχυση Πληροφορίας και Δράσεις Δημοσιότητας" της Πράξης Beachtech» {Οργανωτές συναντήσεων (CPV: 30196100-0) / Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών (CPV: 92111260-2) / Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής (CPV: 79824000-6)} του Εταίρου 2 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου της Πράξης "Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου - BEACHTECH". 

 

Αρχείο πρόσκλησης