3η Συνάντηση Φορέων του SMAPE: Εστιάζοντας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση φορέων (stakeholders workshop) του SMAPE (Shared Mobility Action Programs Exchange) την Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στη Μυτιλήνη στο Επιμελητήριο Λέσβου και συγκέντρωσε εκπροσώπους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ακαδημαϊκούς και ενδιαφερόμενους πολίτες.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν δύο κύρια θέματα συζήτησης:

1. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2021-2027: Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Δόθηκε έμφαση στη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.

2. Τα κοινόχρηστα συστήματα μετακινήσεων στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2021-2027: Η δεύτερη θεματική ενότητα επικεντρώθηκε στις δυνατότητες και τις προοπτικές των κοινόχρηστων συστημάτων μετακινήσεων. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων στις αστικές και αγροτικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με έναν εποικοδομητικό διάλογο, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση των μετακινήσεων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.