36η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής των Νησιών της CPMR

Η κα. Καλογήρου συμμετέχοντας στη συζήτηση για την Πολιτική Συνοχής, υποστήριξε ότι αποτελεί μέχρι σήμερα τη σημαντικότερη συνεισφορά της ΕΕ στην προσπάθεια των Περιφερειών και ιδίως των νησιωτικών περιοχών, να συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να εξασφαλίσουν παράλληλα ίσες ευκαιρίες και ποιότητα ζωής στους πολίτες τους. Και αυτό παρά τα προβλήματα, όπως η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, οι υπερβολικοί περιορισμοί και ο σχεδιασμός που εκ των υστέρων μόνο λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των νησιών προσπαθώντας να τις «θεραπεύσει» και όχι να τις αξιοποιήσει.

Ενόψει της συζήτησης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (αυτή μετά το 2020) που θα καθορίσει την πορεία και των Περιφερειών για τα επόμενα 10 χρόνια, η Περιφερειάρχης τόνισε ότι τα νησιά ξεκινούν για μια ακόμα φορά από ακόμα πιο μειονεκτική θέση, καθώς η λογική που προωθείται είναι αυτή της ενίσχυσης των χρηματοδοτικών εργαλείων σε βάρος της Πολιτικής Συνοχής.

«Η συγκυρία είναι πραγματικά δύσκολη και οι Περιφέρειες οφείλουν να αντιπαραθέσουν μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη αντιπρόταση, που δεν μπορεί απλώς να είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, αλλά να λαμβάνει υπόψη τόσο τις δημοσιονομικές προοπτικές όσο και την φανερά απειλούμενη πολιτική συνοχή της ΕΕ», επεσήμανε.

Η Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η χρήση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, θα πρέπει να συνδυάζεται με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ιδιαίτερα για τις απομακρυσμένες αλλά και τις «μειονεκτούσες» Περιφέρειες, δεδομένου ότι η συμμετοχή επενδυτών σε απαραίτητα έργα υποδομής δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Επιπλέον, υπάρχουν έργα που δε θα είναι ποτέ αρκετά ανταποδοτικά για έναν ιδιώτη, αποτελούν, ωστόσο, υποδομές απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Για αυτά τα έργα θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια σε συνδυασμό και με επιπλέον κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων.

Επίσης, είπε ότι χρειάζεται να δοθούν ισχυρά κίνητρα στις νησιωτικές και απομακρυσμένες Περιφέρειες, χωρίς να αποκλειστεί καμία Περιφέρεια από την Πολιτική Συνοχής.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο συμμετοχικός τρόπος προγραμματισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων δε θα πρέπει να απαξιωθεί. Οι διευρωπαϊκές συνεργασίες πρέπει να ενισχυθούν.

Ειδική αναφορά έκανε η κα. Καλογήρου, για τη χρησιμότητα των διατομεακών παρεμβάσεων στην άσκηση νησιωτικής αναπτυξιακής πολιτικής με αξιοποίηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων για ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις υπαίθρου.

«Οι νησιωτικές Περιφέρειες θα πρέπει στο ίδιο πλαίσιο να αποκτήσουν το δικό τους, διακριτό ρόλο», σημείωσε και πρότεινε το συντονισμό των δυνάμεων ώστε στην επόμενη Περίοδο να κατοχυρωθούν όσα δεν επετεύχθησαν σε αυτή, χαρακτηρίζοντας χρήσιμη μια μελέτη επιπτώσεων για τις νησιωτικές περιφέρειες εάν εφαρμοστούν οι κυοφορούμενες αλλαγές.

Η Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει και να λάβει υπόψη στην Πολιτική Συνοχής τις ιδιαιτερότητες των νησιών, δηλαδή να αναγνωρίσει τη νησιωτικότητα, η οποία προβλέπεται ρητά στο Άρθρο 174 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη στην Πολιτική Συνοχής.

Και κλείνοντας υπογράμμισε: «Ο πλούτος της Ευρώπης είναι η πολυμορφία της. Η μέχρι τώρα επιτυχία της είναι ο σεβασμός της πολυμορφίας αυτής και η δημιουργία μηχανισμών που επιτρέπουν σε όλους –ανεξαρτήτως δύναμης, μεγέθους, ικανοτήτων- να συμβιώνουν αρμονικά και να εξελίσσονται μέσα σε αυτή. Η Πολιτική Συνοχής εγγυήθηκε μέχρι σήμερα τη διατήρηση του πλούτου αυτού και την αναπτυξιακή πορεία των Περιφερειών».