«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ“ ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ“ ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ‘Βιώσιμη ενεργειακή Ανάπτυξη σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο’ το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013, προέκυψε η ανάγκη για την ανάθεση της διαχείρισης του έργου και την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων που προβλέπονται στα πακέτα εργασίας του έργου.

 Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β.Αιγαίου, ζητά εξωτερικό συνεργάτη για τη  διαχείριση του έργου  για λογαριασμό του ΠΤΑΒΑ.       

Η διάρκεια του έργου του εξωτερικού συνεργάτη αφορά όλη τη διάρκεια του έργου ‘Βιώσιμη ενεργειακή Ανάπτυξη σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο’, με το ακρωνύμιο ‘ΕΝΕΡΓΕΙΝ’  και τυχόν παράταση αυτού.

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης  είναι 15.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων. Διευκρινίζεται ότι προβλέπεται η κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής ταξιδίου ορισμένη από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ταμείου, για τη συμμετοχή του συνεργάτη στις συναντήσεις του έργου.

Το Περιφερειακό Ταμείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στα γραφεία του Π.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου, Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη 81-100, υπόψη κ. Βουγιούκα Στράτου, έως και 5 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανάρτηση της εν λόγω πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο …(ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.doc)