Δημοσίευση Ισολογισμού 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου, κατ’ εφαρμογήν του Νόμου 4308/2014, ενέκρινε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης του 2015, σύμφωνα με τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Κάντε click στο παρακάτω link :

 

Ισολογισμός Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου για το έτος 2015.