Πως η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συμβαδίζει με την παραγωγική ανάπτυξη

Έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης συνεδρίασης της επιτροπής καθοδήγησης του έργου PHAROS4MPAsστη Χίο 16-18/10/2018. Στο διακρατικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν 18 εταίροι από 10 χώρες της Μεσογείου , με στόχο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συστάσεων για την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των φορέων των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου και των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.

Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους εταίρους και βέβαια στους ιχθυοπαραγωγούς για την παραγωγική συνάντηση καθώς και το Μουσείο Μαστίχας για την υπέροχη φιλοξενία των συναντήσεών μας . 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ

#PHAROS4MPAS, #blueeconomy,  #aquaculture, #MPA, #ιχθυοκαλλιέργειες , #Θαλάσσιες _Προστατευόμενες_Περιοχές,   #Περιφέρεια_Βορείου_Αιγαίου, #Περιφερειακό_Ταμείο , #Βόρειο_Αιγαίο, #Χίος