Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

11 Φεβρ
2020

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του Έργου «Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης GPS και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» που απαιτείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».- Πακέτο Εργασίας 5.1.3.

Διαβάστε περισσότερα
03 Φεβρ
2020

Πρόγραμμα PHAROS4MPAs - Ολοκλήρωση της Εθνικής Αναφοράς

Ολοκληρώθηκε η Εθνική αναφορά με τίτλο "Προωθώντας της συνύπαρξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα: Προτάσεις από το Πρόγραμμα INTERREG MED-PHAROS4MPAs", στα ελληνικά και στα αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα
03 Φεβρ
2020

Πρόγραμμα PHAROS4MPAs - Ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αναφοράς

Ολοκληρώθηκε η Περιφερειακή αναφορά με τίτλο "Προωθώντας της συνύπαρξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου: Προτάσεις από το Πρόγραμμα INTERREG MED-PHAROS4MPAs", στα ελληνικά και στα αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα
03 Φεβρ
2020

Πρόγραμμα PHAROS4MPAs - Ολοκλήρωση των Συνοπτικών Εκθέσεων, για 7 θαλάσσιους τομείς

Ολοκληρώθηκαν οι Συνοπτικές Εκθέσεις για τη Μεσόγειο Θάλασσα, για 7 τομείς που λαμβάνουν χώρα σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, με Προτάσεις από το Πρόγραμμα INTERREG MED-PHAROS4MPAs. Οι Συνοπτικές εκθέσεις με τίτλο ”Διαφύλαξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης Γαλάζιας Οικονομίας στη Μεσόγειο Θάλασσα” αφορούν τους εξής 7 τομείς: Υδατοκαλλιέργεια, Μικρή Παράκτια Αλιεία, Ερασιτεχνική Αλιεία, Θαλάσσιες Μεταφορές, Κρουαζιέρα, Ναυσιπλοΐα Αναψυχής και Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα