Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

22 Μάιος
2019

Νερό Βρύσης ή Εμφιαλωμένο;

Η ποιότητα του νερού στη Λέσβο θεωρείται γενικώς καλή και επιπλέον ελέγχεται σε τακτική βάση από το πιστοποιημένο εργαστήριο της Περιφ. Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου, τόσο με φυσικοχημικές όσο και με μικροβιολογικές αναλύσεις.

Διαβάστε περισσότερα