Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

12 Δεκ
2019

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης Απευθείας Ανάθεσης

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του Έργου«Γραφιστικός σχεδιασμός και εκτύπωση της εθνικής και της περιφερειακής αναφοράς με θέμα τη διαφύλαξη των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης Γαλάζιας Οικονομίας στη Μεσόγειο Θάλασσα». Το παραπάνω Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2.3.2, της Πράξης PHAROS4MPAs - Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to achieve Good Environmental Status του Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα
11 Δεκ
2019

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του Έργου«Γραφιστικός σχεδιασμός και εκτύπωση της εθνικής και της περιφερειακής αναφοράς με θέμα τη διαφύλαξη των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης Γαλάζιας Οικονομίας στη Μεσόγειο Θάλασσα». Το παραπάνω Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2.3.2, της Πράξης PHAROS4MPAs - Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to achieve Good Environmental Status του Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα