Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

11 Ιαν
2013

Προκήρυξη έργου FARINN

Το Περιφερειακό Ταμείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την παροχή υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 4» του έργουFaRInn «SEE/D/0252/1.3/X – Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries».

Διαβάστε περισσότερα