Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

26 Ιούλ
2019

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του Έργου «1)Μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά της εθνικής αναφοράς και της περιφερειακής αναφοράς 2) Διόρθωση των κειμένων μετά από προτάσεις του αναδόχου που έχει αναλάβει την επιμέλεια των αναφορών» Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα
26 Ιούλ
2019

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Συνολική διαχείριση και συντονισμός της πράξης PHAROS4MPAS του προγράμματος Interreg – MED 2014-2020 ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (6.480,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα