Τα νέα

06 Φεβρ
2019

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης Πειραματικής Εφαρμογής

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την πειραματική εφαρμογή: "Διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης οργανικού φορτίου από το ίζημα κάτω από κλωβούς υδατοκαλλιεργειών με χρήση ολοθούριων σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές" της πράξης PHAROS4MPAs του προγράμματος INTERREG – MED 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα
14 Νοέμβρ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα
14 Νοέμβρ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου (4.2.1) & Διαδραστική Πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση (5.2.1)

Διαβάστε περισσότερα
26 Οκτ
2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: Συνολική διαχείριση και συντονισμός της πράξης PHAROS4MPAS του προγράμματος Interreg – MED 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα