Τα νέα

26 Ιούλ
2019

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του Έργου «1)Μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά της εθνικής αναφοράς και της περιφερειακής αναφοράς 2) Διόρθωση των κειμένων μετά από προτάσεις του αναδόχου που έχει αναλάβει την επιμέλεια των αναφορών» Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα
26 Ιούλ
2019

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Συνολική διαχείριση και συντονισμός της πράξης PHAROS4MPAS του προγράμματος Interreg – MED 2014-2020 ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (6.480,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα
18 Ιούλ
2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου:Σύνταξη μέρους των δύο εκθέσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (National and regional report), σχετικά με τις πολιτικές που προτείνονται σε 6 τομείς που λαμβάνουν χώρα σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, επιμέλεια ολόκληρου του κειμένου και έλεγχος μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα
22 Μάιος
2019

Νερό Βρύσης ή Εμφιαλωμένο;

Η ποιότητα του νερού στη Λέσβο θεωρείται γενικώς καλή και επιπλέον ελέγχεται σε τακτική βάση από το πιστοποιημένο εργαστήριο της Περιφ. Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου, τόσο με φυσικοχημικές όσο και με μικροβιολογικές αναλύσεις.

Διαβάστε περισσότερα