Τα νέα

11 Φεβρ
2020

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του Έργου «Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης GPS και διαχείρισης στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» που απαιτείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».- Πακέτο Εργασίας 5.1.3.

Διαβάστε περισσότερα
03 Φεβρ
2020

Πρόγραμμα PHAROS4MPAs - Ολοκλήρωση της Εθνικής Αναφοράς

Ολοκληρώθηκε η Εθνική αναφορά με τίτλο "Προωθώντας της συνύπαρξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα: Προτάσεις από το Πρόγραμμα INTERREG MED-PHAROS4MPAs", στα ελληνικά και στα αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα
03 Φεβρ
2020

Πρόγραμμα PHAROS4MPAs - Ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αναφοράς

Ολοκληρώθηκε η Περιφερειακή αναφορά με τίτλο "Προωθώντας της συνύπαρξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου: Προτάσεις από το Πρόγραμμα INTERREG MED-PHAROS4MPAs", στα ελληνικά και στα αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα
03 Φεβρ
2020

Πρόγραμμα PHAROS4MPAs - Ολοκλήρωση των Συνοπτικών Εκθέσεων, για 7 θαλάσσιους τομείς

Ολοκληρώθηκαν οι Συνοπτικές Εκθέσεις για τη Μεσόγειο Θάλασσα, για 7 τομείς που λαμβάνουν χώρα σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, με Προτάσεις από το Πρόγραμμα INTERREG MED-PHAROS4MPAs. Οι Συνοπτικές εκθέσεις με τίτλο ”Διαφύλαξη των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης Γαλάζιας Οικονομίας στη Μεσόγειο Θάλασσα” αφορούν τους εξής 7 τομείς: Υδατοκαλλιέργεια, Μικρή Παράκτια Αλιεία, Ερασιτεχνική Αλιεία, Θαλάσσιες Μεταφορές, Κρουαζιέρα, Ναυσιπλοΐα Αναψυχής και Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα
21 Ιαν
2020

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Οικονομική και τεχνική περάτωση (project closure) της Πράξης PHAROS4MPAS του Προγράμματος Interreg – MED 2014-2020, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της παραπάνω Πράξης».

Διαβάστε περισσότερα