Τα νέα

01 Μάρτ
2019

Άσκηση επί χάρτου στο πλαίσιο της πράξης ΑΙΓΙΣ – INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλήνη, η προγραμματισμένη Άσκηση Επί Χάρτου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΙΓΙΣ- Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδα –Κύπρος 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα
18 Φεβρ
2019

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης Πειραματικής Εφαρμογής (Επιστημονικός Συνεργάτης)

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την πειραματική εφαρμογή: "Διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης οργανικού φορτίου από το ίζημα κάτω από κλωβούς υδατοκαλλιεργειών με χρήση ολοθούριων σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές" της πράξης PHAROS4MPAs του προγράμματος INTERREG – MED 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα
18 Φεβρ
2019

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης Πειραματικής Εφαρμογής (Δειγματοληπτικές εργασίες)

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την πειραματική εφαρμογή: "Διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης οργανικού φορτίου από το ίζημα κάτω από κλωβούς υδατοκαλλιεργειών με χρήση ολοθούριων σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές" της πράξης PHAROS4MPAs του προγράμματος INTERREG – MED 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα
14 Φεβρ
2019

Πρόγραμμα PHAROS4MPAs - INTERREG MED

Το Πρόγραμμα PHAROS4MPAs διερευνά τον τρόπο που οι Μεσογειακές Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της αναπτυσσόμενης Μπλε Οικονομίας και παρέχει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο που οι τοπικοί φορείς μπορούν να εμποδίσουν ή να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς.

Διαβάστε περισσότερα