Τα νέα

24 Σεπτ
2020

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βο

Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Πομποδεκτες και Παρελκόμενα, της Πράξης ΑΙΓΙΣ Interreg Ελλάδα-Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα
24 Σεπτ
2020

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου "Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βο

Εξοπλισμός Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Η/Ζ, Αντλία και Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας, της Πράξης ΑΙΓΙΣ Interreg Ελλάδα-Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα